Pagalbos moterims linija 8 800 66366 emocinė parama telefonu kasdien, visą parąpagalba@moteriai.lt

2016 metinė finansinė ataskaita