Paslaugos

Individualios psichologo konsultacijosIndividualios psichologo konsultacijos

Išgyvenantiems psichologines krizes, smurtą artimoje aplinkoje, skyrybas, netektis. Jaučiantiems nerimą, įtampą, norinties pagerinti santykius su artimaisiais (tėvais, vaikais, sutuoktiniais, partneriais). Norintiems geriau pažinti save, atrasti savo neatskleistas galimybes, pagerinti gyvenimo kokybę. Paslaugos kaina: 15-20 Eu.

Savęs pažinimo ir vystymo grupėSavęs pažinimo ir vystymo grupė

Grupė skirta norintiems geriau save pažinti santykyje su kitais. Grupėje sprendžiami gyvenime iškilę sunkumai, dalinamasi savo patirtimi, jausmais, išgyvenimais, bandoma susigaudyti savyje, tuo pačiu padedant tai padaryti kitiems grupės nariams. Kartu ieškoma būdų, kaip vėl atrasti save iš naujo, kaip keisti esamus santykius su artimaisiais, kaip padėti vienas kitam atsiskleisti ir vystytis tiek grupėje, tiek gyvenime. Dalyvavimo grupėje mokestis -6 Eu.

Paramos grupė netektis išgyvenantiemsParamos grupė netektis išgyvenantiems

Grupė skirta žmonėms, kurie šiuo metu išgyvena sielvartą dėl savo artimųjų mirties. Grupėje dalinamasi savo jausmais, išgyvenimais, prisiminimais apie mirusį, bandoma suprasti kylančius jausmus, stengiamasi išreikšti sielvartą, gedėti mirusiojo. Grupėje dalinamasi patirtimi, kaip leisti sielvartui atlikti savo darbą, išgedėti mirusiojo, kaip pristaikyti ir gyventi toliau. Dalyvavimo grupėje mokestis-savanoriška auka.

Teisininko konsultacijosTeisininko konsultacijos

Teisinė pagalba kreipiantis į teismą šeimos teisės klausimais- skyrybų, vaikų išlaikymo (alimentai), privataus skundo baudžiamąją tvarka, bendro turto dalybų ir kitais turtiniais klausimais, pažeistų teisių gynimo, žalos atlyginimo, vedybinės sutarties, testamento/paveldėjimo ir pan. Paslaugos kaina: 15-20 Eu.
Socialinė pagalba. Esant krizinei situacijai sudaramos kompleksinės pagalbos planas, ieškoma problemos sprendimo galimybių, pagal poreikį rūpinasi laikinu apgyvendinimu ir tarpininkauja su kitomis valstybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis. Finansuojama projektų lėšomis.

Mediacijos paslaugosMediacijos paslaugos

Skyrybų procese tarpininkaujama tarp tėvų siekiant sukurti saugią neutralią aplinką bei padėti rasti kompromisus, pasidalinant tėvams atsakomybę už vaikus. Padedama tėvams susitarti dėl vaikų išlaikymo, rūpinimosi vaiko gerove, bendravimo su vaikais tvarkos. Padedama spręsti konfliktus kilusius tarp tėvų skyrybų procese, apsaugant vaiko teisę po skyrybų bendrauti su abiem tėvais. Paslaugos kaina -35 Eu.

SeminaraiSeminarai

Vedami seminarai įstaigoms, organizacijoms, mokykloms. Temos: „Psichologinės krizės ir jų įveikimas“, „Artimojo netektis. Kaip gyventi toliau?“, „Savižudybė. Kaip kalbėti apie savižudybes?“, „Smurtas artimoje aplinkoje. Kaip keisti santykius ?“. Seminaro trukmė 2 ak. val. Palaugos kaina -100 Eu.

Savanorių ruošimo programaSavanorių ruošimo programa

Kursai norintiems dirbti prie „Pagalbos moterims linijos“. Kursų metu išmokstama teikti emocinę paramą žmonėms, kurie šiuo metu išgyvena psichologinę krizę, nori pasikalbėti apie savo sunkumus, yra savižudybės rizikoje, kenčia nuo smurto artimoje aplinkoje. Kursų metu išmokstama ne tik suteikti emocinę paramą kitam, bet ir įgyjama patirties, kaip susidoroti su savo gyvenimo sunkumais. Kursų trukmė apie 100 val. Finansuojama projektų lėšomis.